7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-5. Jemně zrnitý agregát šedého anhydritu (Kobeřice u Opavy).

agregát anhydritu z Kobeřic