7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-51. Ideálnì vyvinuté krystaly krokoitu. Krystalové tvary: a = {100}, b = {010}, c = {001}, m = {110}, l = {40-1}, p = {111}, e = {11.1.1.}. Podle Ježka (1932).

sloupcovité krystaly krokoitu