7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-52. Sloupcovité až jehlicovité krystaly krokoitu s typickou červenou barvou. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

krystaly červeného krokoitu