7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-8. Práškový RTG difrakční záznam barytu (lokalita Studenec u Jilemnice) pro Co záření. Změřeno na difraktometru Stadi P, STOE.

práškový RTG difrakční záznam barytu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin barytu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
5,580 18,45 2 1   1   0
4,440 23,24 16 0   2   0
4,339 23,79 30 1   0   1
3,899 26,53 50 1   1   1
3,773 27,43 12 1   2   0
3,577 28,96 30 2   0   0
3,445 30,10 100 0   2   1
3,319 31,27 70 2   1   0
3,103 33,51 95 1   2   1
2,836 36,77 50 2   1   1
2,735 38,18 15 1   3   0
2,729 38,27 45 0   0   2
2,482 42,25 13 2   2   1
2,447 42,88 2 1   3   1
2,325 45,25 14 0   2   2
2,305 45,67 6 3   1   0
2,282 46,15 8 2   3   0
2,211 47,73 25 1   2   2
2,169 48,71 3 2   0   2
2,121 49,89 80 1   4   0
2,106 50,27 75 2   1   2
2,057 51,55 19 0   4   1
1,949 54,65 1 2   2   2
1,932 55,17 7 1   3   2
1,858 57,57 18 3   3   0
1,789 60,00 4 4   0   0
1,762 61,03 8 1   0   3
1,758 61,15 10 3   3   1
1,754 61,32 8 4   1   0
1,728 62,33 4 1   1   3
1,724 62,51 5 1   5   0
1,682 64,24 8 0   2   3
1,674 64,59 14 1   4   2
1,670 64,78 11 4   1   1
1,660 65,23 2 4   2   0
1,644 65,92 3 1   5   1
1,638 66,21 8 1   2   3
1,626 66,76 1 3   4   0
1,594 68,25 8 2   1   3
1,591 68,44 6 2   5   0
1,588 68,59 4 4   2   1