7.6. Sulfáty a chromáty

Obrázek 76-9. Ideálně vyvinuté tabulkovité krystaly barytu. Krystalové tvary: d = {101}, o = {011}, c = {001}, m = {110}. Podle Ježka (1932).

tabulkovité krystaly barytu