7.7. Karbonáty

Obrázek 77-1. Kostra struktury karbonátů na příkladu struktury kalcitu. Základem struktury jsou atomy uhlíku v trojčetné koordinaci s kyslíkem tvořící trojúhelníkové skupiny kolmé na osu c. Ostatní kationty propojují tyto skupiny CO3 přes vlastní koordinační polyedry. Podle Klein, Hurlbut (1993).

základní kostra struktura karbonátů