7.7. Karbonáty

Obrázek 77-10. Dvojčatné srostlice kalcitu podle klence (02-21). Upraveno podle Ježka (1932).

dvojčata kalcitu podle (02-21)