7.7. Karbonáty

Obrázek 77-11. Klencové krystaly kalcitu na puklině ruly (Pohled).

klencové krystalky kalcitu na puklině ruly