7.7. Karbonáty

Obrázek 77-12. Kusový agregát světle žlutohnědého kalcitu s dobře patrnou klencovou štěpností.

kusový agregát kalcitu