7.7. Karbonáty

Obrázek 77-14. Krápníkovité agregáty kalcitu vznikající krasovými procesy v jeskyních Moravského krasu.

krasové krápníky kalcitu