7.7. Karbonáty

Obrázek 77-15. Štěpný, hrubě zrnitý agregát kalcitu bílé barvy (lom Mokrá u Brna).

bílý, štěpný agregát kalcitu