7.7. Karbonáty

Obrázek 77-16. Hrubě zrnitý agregát bílého kalcitu s dokonalou klencovou štěpností.

štěpný agregát kalcitu