7.7. Karbonáty

Obrázek 77-17. Agregát štěpného kalcitu druhotně vyplňující dutinu v těšínitových horninách (Baška).

dutina vyplněná kalcitem v těšínitu