7.7. Karbonáty

Obrázek 77-18. Izomorfní mísitelnost a oblasti nemísitelnosti mezi karbonáty při teplotě 400° C. Izomorfně mísitelné jsou magnesit a siderit, mísitelnost mezi ostatními složkami je velmi omezená. Podle Klein, Hurlbut (1993).

mísitelnost karbonátů při 400 st. C