7.7. Karbonáty

Obrázek 77-19. Struktura magnezitu. Koordinační planární trojúhelníky CO3 jsou uspořádány podle báze (červené vodorovné linie), atomy hořčíku jsou v oktaedrické koordinaci (žluté koordinační polyedry). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

řez strukturaou magnezitu (100)

Schematické znázornění koordinačních polyedrů hořčíku (žluté) a uhlíku (šedé) ve struktuře magnezitu, řez (0001).

koordinační polyedry ve struktuře magnezitu