7.7. Karbonáty

Obrázek 77-2. Struktura kalcitu. Koordinační planární trojúhelníky CO3 (červené) jsou uspořádány podle (0001), atomy vápníku jsou v oktaedrické koordinaci (šedé polyedry). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura kalcitu- řez 100

Uspořádání struktury kalcitu v rovině (0001), vyznačena je základní buňka.

struktura kalcitu v řezu (0001)

Schematické znázornění koordinačních polyedrů vápníku (šedé) a uhlíku (červené) ve struktuře kalcitu, řez (0001).

 koordinační polyedry kalcitu v řezu (0001)