7.7. Karbonáty

Obrázek 77-20. Práškový RTG difrakční záznam magnezitu pro Co záření. Změřeno na difraktometru Stadi P, STOE.

práškový RTG difrakční záznam magnezitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin magnezitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
2,742 38,08 100 1   0   4
2,503 41,88 18 0   0   6
2,318 45,40 4 1   1   0
2,102 50,37 45 1   1   3
1,939 54,94 12 2   0   2
1,769 60,75 4 0   2   4
1,700 63,49 35 1   1   6
1,510 72,65 4 2   1   1
1,488 73,90 6 1   2   2
1,406 79,02 4 2   1   4