7.7. Karbonáty

Obrázek 77-21. Ideálně vyvinutý krystal magnezitu klencové typu. Krystalové tvary: r = {10-11}, v = {21-31}. Podle Ježka (1932).

Ideálně vyvinutý krystal magnezitu