7.7. Karbonáty

Obrázek 77-22. Hrubě zrnitý, štěpný agregát bílého až světle okrového magnezitu.

hrubě zrnitý agregát magnezitu