7.7. Karbonáty

Obrázek 77-25. Struktura sideritu. Koordinační planární trojúhelníky CO3 jsou uspořádány podle báze (červené útvary), atomy železa jsou v oktaedrické koordinaci (šedé koordinační polyedry). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura sideritu podle (100)

Schematické znázornění koordinačních polyedrů železa (čedé) a uhlíku (červené) ve struktuře sideritu, řez (0001).

koordinační polyedry ve struktuře sideritu podle (0001)