7.7. Karbonáty

Obrázek 77-26. Práškový RTG difrakční záznam sideritu pro Co záření. Změřeno na difraktometru Stadi P, STOE.

práškový RTG difrakční záznam sideritu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin sideritu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,593 28,83 25 0   1   2
2,795 37,33 100 1   0   4
2,564 40,84 1 0   0   6
2,346 44,83 20 1   1   0
2,134 49,56 20 1   1   3
1,965 54,16 20 2   0   2
1,797 59,71 12 0   2   4
1,738 61,94 30 0   1   8
1,732 62,21 35 1   1   6
1,529 71,60 3 2   1   1
1,506 72,86 14 1   2   2
1,439 76,87 3 1   0  10
1,427 77,66 11 2   1   4
1,397 79,63 6 2   0   8