7.7. Karbonáty

Obrázek 77-27. Ideálně vyvinuté krystaly sideritu klencového typu. Krystalové tvary: r = {10-11}, f = {00-21}, c = {0001}, M = {40-41}. Podle Ježka (1932).

klencové krystaly sideritu