7.7. Karbonáty

Obrázek 77-28. Zrnitý agregát světle okrového sideritu a bílého magnezitu.

agregát okrového sideritu