7.7. Karbonáty

Obrázek 77-29. Zrnitý agregát hnědého sideritu s dobře zřetelnou štěpností.

světle hnědý agregát sideritu