7.7. Karbonáty

Obrázek 77-3. Práškový RTG difrakční záznam kalcitu pro Co záření. Na spodním obrázku je srovnání záznamů minerálů řady kalcitu:  kalcit (černá ), magnezit (zelená) a siderit (červená). Změřeno na difraktometru Stadi P, STOE.

práškový RTG difrakční záznam kalcitu

porovnání záznamů kalcitu, magnezitu a sideritu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin kalcitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,860 26,80 12 0   1   2
3,035 34,28 100 1   0   4
2,845 36,65 3 0   0   6
2,495 42,02 14 1   1   0
2,285 46,09 18 1   1   3
2,095 50,55 18 2   0   2
1,927 55,31 5 0   2   4
1,913 55,75 17 0   1   8
1,875 56,99 17 1   1   6
1,626 66,75 4 2   1   1
1,604 67,79 8 1   2   2
1,587 68,61 2 1   0  10
1,525 71,82 5 2   1   4