7.7. Karbonáty

Obrázek 77-30. Klencové krystaly hnědého sideritu s dokonalou klencovou štěpností. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

krystaly sideritu