7.7. Karbonáty

Obrázek 77-31. Struktura sideritu. Koordinační planární trojúhelníky CO3 jsou uspořádány podle báze (šedé útvary), atomy manganu jsou v oktaedrické koordinaci. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura rodochrozitu

Schematické znázornění koordinačních polyedrů CO3 a atomů Mn ve struktuře sideritu, řez (0001).

struktura rodochrozitu v řezu (0001)