7.7. Karbonáty

Obrázek 77-32. Práškový RTG difrakční záznam rodochrozitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam rodochrozitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin rodochrozitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,667 28,24 29 0   1   2
2,850 36,58 100 1   0   4
2,617 39,97 1 0   0   6
2,395 43,86 15 1   1   0
2,178 48,50 19 1   1   3
2,005 52,99 17 2   0   2
1,834 58,39 7 0   2   4
1,773 60,58 23 0   1   8
1,767 60,82 29 1   1   6
1,560 69,98 2 2   1   1
1,538 71,15 8 1   2   2
1,467 75,13 2 1   0  10
1,456 75,81 5 2   1   4
1,425 77,75 3 2   0   8