7.7. Karbonáty

Obrázek 77-33. Kulovité agregáty růžového rodochrozitu. Podle Medenbach, Sussiecková-Fornefeldová (1995).

kulovité agregáty růžového rodochrozitu