7.7. Karbonáty

Obrázek 77-34. Krystalový agregát vějířovitě uspořádaných krystalů rodochrozitu růžové barvy. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

krystalový agregát růžového rodochrozitu