7.7. Karbonáty

Obrázek 77-35. Struktura aragonitu. Koordinační planární trojúhelníky CO3 jsou uspořádány podle báze (červené útvary), atomy vápníku jsou v devítičetné koordinaci s kyslíkem. Pohled na (100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

koordinační polyedry ve struktuře aragonitu

Schematické znázornění koordinačních polyedrů CO3 a atomů Ca ve struktuře aragonitu. Základní buňka je vyznačena.

struktura aragonitu - základní buňka