7.7. Karbonáty

Obrázek 77-36. Práškový RTG difrakční záznam aragonitu pro Co záření. Měřeno na přístroji Stadi P (STOE).

práškový RTG difrakční záznam aragonitu

Porovnání práškové RTG difrakčního záznamu aragonitu (červená linie) a kalcitu (zelená linie). Rozlišení obou polymorfních modifikací je velmi snadné. Modelováno programem WinXpow.

srovnání záznamu kalcitu a aragonitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin aragonitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,212 24,52 3 1   1   0
3,984 25,95 1 0   2   0
3,397 30,53 100 1   1   1
3,274 31,71 50 0   2   1
2,872 36,29 6 0   0   2
2,733 38,21 9 1   2   1
2,702 38,66 60 0   1   2
2,481 42,27 40 2   0   0
2,411 43,55 14 0   3   1
2,373 44,29 45 1   1   2
2,342 44,91 25 1   3   0
2,330 45,15 25 0   2   2
2,190 48,21 12 2   1   1
2,168 48,73 2 1   3   1
2,108 50,22 40 1   2   2  M
1,977 53,79 55 2   2   1
1,950 54,61 1 0   3   2
1,882 56,75 25 0   4   1
1,878 56,90 25 2   0   2
1,862 57,44 2 0   1   3
1,828 58,61 4 2   1   2
1,815 59,06 20 1   3   2
1,760 61,10 3 1   4   1
1,743 61,75 25 1   1   3
1,729 62,31 12 2   3   1
1,726 62,44 16 0   2   3
1,698 63,56 2 2   2   2
1,637 66,25 3 0   4   2
1,630 66,56 1 1   2   3
1,620 67,04 2 3   1   0
1,559 70,04 4 3   1   1
1,536 71,25 2 0   5   1