7.7. Karbonáty

Obrázek 77-37. Sloupcovité krystaly aragonitu - vlevo prizmatického a vlevo dipyramidálního typu. Krystalové tvary: b = {010}, m = {110}, k = {011}, g = {9.12.2}, p = {111}. Podle Ježka (1932).

sloupcovité krystaly aragonitu