7.7. Karbonáty

Obrázek 77-38. Vlevo krystal aragonitu prizmatického typu, uprostřed dvojče podle (110) a vpravo trojčatný srůst podle stejného zákona. Krystalové tvary: b = {010}, m = {110}, k = {011}. Upraveno podle Ježka (1932).

dvojčata aragonitu podle (110)