7.7. Karbonáty

Obrázek 77-4. Převážně sloupcovité krystaly kalcitu - spojky hexagonálního prizmatu a klence. Krystalové tvary: a = {10-10}, e = {01-12}, b = {11-20}, v = {21-31}. Podle Ježka (1932).

slupcovité krystaly kalcitu