7.7. Karbonáty

Obrázek 77-40. Vrstevnatá stavba aragonitu - vřídlovce (Karlovy Vary).

karlovarský vřídlovec (aragonit)