7.7. Karbonáty

Obrázek 77-42. Struktura cerusitu. Koordinační planární trojúhelníky CO3 jsou uspořádány podle báze (šedé útvary), atomy olova jsou v devítičetné koordinaci s kyslíkem. Pohled na (100), základní buňka je vyznačena. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

uspořádání atomů v základní buňce cerusitu

Schematické znázornění koordinačních polyedrů CO3 a atomů Pb ve struktuře aragonitu, řez (010). Základní buňka je vyznačena.

struktura cerusitu v řezu (010)