7.7. Karbonáty

Obrázek 77-43. Práškový RTG difrakční záznam cerusitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam cerusitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin cerusitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,427 23,31 17 1   1   0
4,255 24,27 7 0   2   0
3,593 28,83 100 1   1   1
3,498 29,63 43 0   2   1
3,074 33,83 24 0   0   2
2,893 36,02 2 0   1   2
2,644 39,55 2 1   0   2
2,589 40,42 11 2   0   0
2,522 41,55 20 1   1   2
2,487 42,16 32 1   3   0
2,213 47,68 7 2   2   0
2,129 49,69 2 0   4   0
2,081 50,91 27 2   2   1
2,009 52,88 11 0   4   1
1,981 53,68 9 2   0   2
1,933 55,13 19 1   3   2
1,859 57,52 21 1   1   3
1,847 57,93 8 0   2   3
1,796 59,74 4 2   2   2
1,750 61,48 2 0   4   2
1,693 63,79 1 3   1   0
1,642 66,02 2 2   4   0
1,632 66,47 6 3   1   1
1,615 67,26 2 1   5   0
1,588 68,57 6 2   4   1
1,563 69,82 5 1   5   1
1,536 71,23 5 0   0   4