7.7. Karbonáty

Obrázek 77-44. Krátce sloupcovité až tlustě tabulkovité krystaly cerusitu - vlevo dipyramidálního a vpravo prizmatického typu. Krystalové tvary: b = {010}, m = {110}, p = {111}, u = {011}, z = {041}, e = {130}. Podle Ježka (1932).

krátce sloupcovité krystaly cerusitu