7.7. Karbonáty

Obrázek 77-45. Další známé typy ideálně vyvinutých krystalů cerusitu. Krystalové tvary: b = {010}, m = {110}, p = {111}, u = {011}, c = {001}. Podle Ježka (1932).

různé typy krystalů cerusitu