7.7. Karbonáty

Obrázek 77-46. Typický, ideálně vyvinutý, trojčatný srůst krystalů cerusitu. Podle Ježka (1932).

trojčatný srůst cerusitu