7.7. Karbonáty

Obrázek 77-47. Ideálně vyvinutá penetrační dvojčata a trojčata cerusitu. Krystalové tvary: b = {010}, m = {110}, p = {111}, u = {011}, s = {012}. Upraveno podle Ježka (1932).

penetrační dvojčata a trojčata cerusitu