7.7. Karbonáty

Obrázek 77-48. Nedokonale vyvinuté krystaly cerusitu. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

krystaly bílého cerusitu