7.7. Karbonáty

Obrázek 77-49. Oblasti izomorfní mísitelnosti mezi minerály řady dolomitu. Symboly a - dolomit, b - Fe dolomit, c - Fe-Mn dolomit, d - ankerit, e - Mn ankerit, f - Fe-Mg kutnohorit, g - kutnohorit. Podle Rösler (1981).

mísitelnost v řadě dolomitu