7.7. Karbonáty

Obrázek 77-5. Krystaly kalcitu klencového typu. Krystalové tvary: f = {02-21}, e = {01-12}, m = {10-10}. Podle Ježka (1932).

kalcitové krystaly klencového typu