7.7. Karbonáty

Obrázek 77-50. Struktura dolomitu. Anionty kyslíku jsou těsně semknuty kolem uhlíku a tvoří planární trojúhelníky CO3, atomy Ca a Mg jsou uspořádány v různých strukturních pozicích v oktaedrické koordinaci. Řez přibližně (100), základní buňka je vyznačena. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

uspořádání atomů v základní buňce dolomitu

Uspořádání atomů ve struktuře dolomitu, řez (010). Základní buňka je vyznačena.

struktura dolomitu v řezu (0001)

Ve struktuře dolomitu jsou atomy Ca a Mg uspořádány do vrstev kolmých na (0001). Řez přibližně (110).

vrstvy Ca a Mg ve struktuře dolomitu