7.7. Karbonáty

Obrázek 77-51. Práškový RTG difrakční záznam dolomitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow.

práškový RTG difrakční záznam dolomitu

Polohy a intenzity difrakčních maxim od strukturních rovin dolomitu, podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,033 25,63 1 1   0   1
3,699 27,99 4 0   1   2
2,888 36,09 100 1   0   4
2,670 39,15 4 0   0   6
2,539 41,26 3 0   1   5
2,404 43,69 7 1   1   0
2,193 48,14 19 1   1   3
2,065 51,34 3 0   2   1
2,015 52,71 10 2   0   2
2,006 52,96 1 1   0   7
1,847 57,92 3 0   2   4
1,805 59,42 10 0   1   8
1,787 60,07 13 1   1   6
1,780 60,33 2 0   0   9
1,746 61,63 1 2   0   5
1,567 69,63 2 2   1   1
1,545 70,78 4 1   2   2
1,540 71,00 1 0   2   7
1,496 73,47 1 1   0  10