7.7. Karbonáty

Obrázek 77-52. Ideálně vyvinuté krystaly dolomitu s převažujícími plochami klence. Krystalové tvary: r = {10-11}, e = {01-12}, M = {40-41}, a = {11-20}. Podle Ježka (1932).

klencové krystaly dolomitu