7.7. Karbonáty

Obrázek 77-53. Různoměrný vývin klencových krystalů dolomitu. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

klencové krystaly okrového dolomitu