7.7. Karbonáty

Obrázek 77-54. Struktura ankeritu. Anionty kyslíku jsou těsně semknuty kolem uhlíku a tvoří planární trojúhelníky CO3, atomy Ca a Fe jsou uspořádány v různých strukturních pozicích v oktaedrické koordinaci. Řez přibližně (100), základní buňka je vyznačena. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Softvare).

struktura ankeritu v základn buňce

Ve struktuře ankeritu jsou atomy Ca a Fe uspořádány do vrstev kolmých na (0001). Řez přibližně (110).

uspořádání vrstev Ca a Fe ve struktuře ankeritu